این پرنده جزو گونه‌های نادر و آسیب‌پذیر (Vulnerable) بوده که از نظر جهانی جمعیت آن رو به کاهش است.

میش‌مرغ در حال حاضر در لیست سرخ اتحادیه بین‌الملی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) قرار گرفته است.

پراکندگی جهانی میش‌مرغ مطابق نقشه از شبه‌جزیره ایبری در اسپانیا شروع و تا شرق چین در آسیا ادامه می‌یابد.

جمعیت میش‌مرغ‌ها در جهان حدود چهل هزار قطعه تخمین زده می‌شود که بیشترین آمار مربوط به کشورهای اسپانیا، روسیه، اکراین، ترکیه و مجارستان است. بیش از نیمی از جمعیت میش‌مرغ‌های دنیا در اسپانیا زندگی می‌کنند.

در ایران به دلیل کاهش شدید جمعیت این گونه در معرض خطر انقراض قرار دارد.

پراکنش جهانی میش‌مرغ
پراکنش جهانی میش‌مرغ