میش‌مرغ پرنده­ای از راسته میش‌مرغ‌شکلان و خانواده میش‌مرغ‌ها می‌باشد. این پرنده جزو گونه‌های نادر و آسیب‌پذیر (Vulnerable) بوده که از نظر جهانی جمعیت آن رو به کاهش است. میش‌مرغ در حال حاضر در لیست سرخ اتحادیه بین‌الملی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) قرار گرفته است و در ایران به دلیل کاهش شدید جمعیت در معرض خطر انقراض قرار دارد.
گونه میش­‌مرغ به عنوان سنگین­‌وزن­‌ترین پرنده قادر به پرواز جهان یکی از ذخایر ژنتیکی بسیار با ارزش کشور است که با تعداد 20 تا 40 فرد تنها در یک قلمرو زیستی کوچک با نام پناه‌گاه حیات‌وحش دشت سوتاو و حمامیان واقع در شهرستان بوکان و در جنوب استان آذربایجان غربی زیست می‌­کند.